Hitri iskalnik po
bazah podatkov

 

E-novice

Aktualni članki in obvestila

 

Za avtorje

 

HITRA PRIJAVA

Natisni stran | Povečaj velikost pisave | Zmanjšaj velikost pisave
Prva stran | Novice in članki |  Poročilo drugega sestanka projekta MOPAC

Poročilo drugega sestanka projekta MOPAC

3. 1. 2018 | dr. Maša Serec | članek

23. oktobra 2017 je v Lizboni potekal drugi sestanek projekta MOPAC (Spremljanje nacionalnih politik, povezanih s porabo alkohola in zmanjševanjem škode, povezane z alkoholom. V imenu Ministrstva za zdravje se je sestanka udeležila dr. Maša Serec, ki je pripravila spodnje poročilo.

 

  1. DEL: Poraba alkohola in posledice

Prof. Jürgen Rehm – Poraba alkohola in alkoholu pripisljive smrti v evropski regiji Svetovne zdravstvene organizacije 2015/2016

Kljub temu, da se poraba alkohola v evropski regiji zmanjšuje, je še vedno najvišja na svetu. Zgodilo se je nekaj dramatičnih premikov, zlasti v vzhodnem delu regije, ki so prispevali k splošnemu zmanjšanju porabe na prebivalca. Vendar pa je količina alkohola na pivca v vzhodnem delu regije še vedno precej višja kot v drugih delih regije. Evropska regija SZO je v letu 2016 utrpela 89 % vseh škodljivih zdravstvenih posledic alkohola – rak, kardiovaskularne bolezni, ciroza jeter in poškodbe. Leta 2016 je bilo v EU ocenjenih 897.000 alkoholu pripisljivih smrti. Poleg škode za posameznika, ki pije, je pomembna tudi škoda drugim. V EU je približno 25 % vseh smrti zaradi prometnih nesreč, povzročenih zaradi udeležencev pod vplivom alkohola.

Dr. Inger Moan – Škoda drugim: izbrane raziskave nordijskih držav

Leta 2013 je raziskovalec  vzpostavil mrežo v nordijskih državah, ki je namenjena naslavljanju škode drugim. Prva raziskava je bila namenjena oceni razširjenosti različnih škodljivih posledic na druge, preučevanju okolja, kjer se dogodki pojavijo, in kdo so storilci. Rezultati so pokazali, da je znaten del prebivalstva poročal o škodi zaradi tujega pitja alkohola. Povišano tveganje za utrpljenje škode zaradi tujega pitja je poročano med mladimi, samskimi, posamezniki z nizko stopnjo izobrazbe, mestnimi prebivalci in ljudmi, ki se pogosto opijajo. V drugi raziskavi so preučevali odnos do starševskega pitja v prisotnosti otrok. Ugotovitve so pokazale, da je za ljudi sprejemljivo le zmerno pitje v prisotnosti otrok (vendar pa je definicija "zmerno" lahko zelo različna). V tretji raziskavi so preučili zaskrbljenost zaradi uporabe psihoaktivnih snovi in preverjali ​​razlike med alkoholom, tobakom in prepovedanimi drogami. Rezultati so pokazali, da so ljudje najpogosteje poročali o zaskrbljenosti glede rabe alkohola pri svojih bližnjih, kar odslikava večjo razširjenost rabe alkohola v primerjavi s tobakom in prepovedanimi drogami.

Dr. Jacek Moskalewicz – Škoda drugim: rezultati prve standardizirane evropske raziskave o alkoholu

Predstavljene so bile ugotovitve standardizirane evropske raziskave o alkoholu (SEAS), ki je potekala v okviru RARHE. Raziskava je bila opravljena v 19 državah in je pokazala, da je škoda drugim pogostejša od škode posameznika, ki pije. Okoli četrtina Evropejcev, vključenih v raziskavo, je poročala, da so
v otroštvu živeli s težkimi pivci (velike razlike med sodelujočimi državami). Skupno jih je več kot 60 % poročalo o škodi, ki so jim jo povzročili drugi ljudje, vključno s tujci in znanci. V primerjavi z abstinenti je bilo za pivca 20 % verjetneje, da bo utrpel škodo s strani drugih, medtem ko so imeli ljudje, ki se mesečno opijajo 2,5-krat višje tveganje, da bodo utrpeli škodo zaradi pitja drugih.

Dr. Vladimir Poznyak – Svetovna zdravstvena organizacija o škodi drugim

Ukvarjanje s škodo drugim je del glavnih področij dela, ki ga opravljajo na sedežu SZO, sodelujejo pa tudi pri številnih projektih na to temo. Prvi projekt je mednarodna raziskava, ki se izvaja v šestih državah, protokol je odprte narave in ga lahko zainteresirane države uporabijo. Drugi projekt se osredotoča na ugotavljanje razširjenosti FASD pri otrocih, starih od sedem do devet let, ki jih usklajuje Center za zasvojenost in duševno zdravje (CAMH) v Kanadi, partner WHO-ja. Tretja študija obravnava alkohol in poškodbe na območju Južne in Severne Amerike.

2.1   DEL: Študije primerov o izvajanju akcijskega načrta na področju pitja mladih in opijanja (2014–2016), ki ga je potrdil Odbor za nacionalno alkoholno politiko in ukrepe (CNAPA)

Leda Christodoulou – Alkoholna politika in načrtovanje ukrepov na Cipru

Podatki iz raziskave ESPAD kažejo na visoko zaznano dostopnost alkohola med mladimi na Cipru. V zadnjih 15 letih se je število dijakov, ki se opijajo, povečalo, v letu 2015 pa je preseglo evropsko povprečje. Izvedli so tudi pilotno raziskavo skrivnega nakupovanja , s katero so želeli ugotoviti dostopnost alkohola mladoletnim. Ugotovitve so pokazale, da 95 % trgovin ni upoštevalo predpisov o preverjanju starosti. Druga faza pilota je vključevala diseminacijo rezultatov zainteresiranim deležnikom in usposabljanje za odgovorno prodajo in točenje. Cilji in dejavnosti nacionalnega akcijskega načrta za obdobje 2013-2016 so vključevali ukrepe v zvezi z vožnjo pod vplivom alkohola, zmanjšanjem dostopnosti alkohola ranljivim skupinam in zmanjšanjem porabe med mladimi ter preprečevanje škodljivega pitja. Primeri posebnih ukrepov so vključevali zmanjšanje zakonske omejitve vsebnosti alkohola v krvi za mlade in voznike začetnike, povišanje zakonsko opredeljene starosti za nakup iz 17 na 18 let ter uveljavljanje davčne zakonodaje in carinskih kontrol za zmanjšanje nezakonite trgovine. V okviru kampanje za ozaveščanje o pitju mladih so posneli promocijske videoposnetke.

Prof. dr. Danijela Štimac Grbić – Alkohol kot javnozdravstveni problem na Hrvaškem

Poseben problem na Hrvaškem je poraba alkohola med mladimi, saj se je razširjenost rabe med letoma 1995 in 2015 povečala za 10 %. Glede na to, da približno tretjina hrvaških dijakov v raziskavi ESPAD poroča, da so prvič poskusili alkohol pred 11. letom starosti, je dostop do alkohola pomembna težava na Hrvaškem. V zadnjih petih letih so ukrepi na področju alkoholne politike vključevali pripravo osnutka nacionalne strategije za preprečevanje zasvojenosti, ki vključuje tudi alkohol, priprava akcijskega načrta za alkohol, oblikovanje medsektorske delovne skupine za alkohol in povečanje programov zdravstvene vzgoje in preventivnih programov. V državi obstaja močna politična volja, vendar pa obstaja potreba po več virih in boljšem izvrševanju zakonov. Področja, ki jih je prav tako treba izboljšati, vključujejo stroge predpise v zvezi s prodajo in cenami alkohola. Tudi spremljanje kazalnikov na področju alkohola na nacionalni ravni se lahko še razširi. Pomembni področji prihodnjega dela sta učinkovitejši nadzor nad domačo pridelavo alkoholnih pijač in raba alkohola med mladimi.

Dr. Richard Henriksson – Akcijski načrt na področju pitja mladih in opijanja (2014–2016): aktivnosti na Švedskem

V letu 2015 so na Švedskem objavili znanstveni članek, v katerem so naredili sistematični pregled ukrepov za preprečevanje škodljive rabe alkohola, drog in igranja iger na srečo med mladimi. Dejavnosti, namenjene zmanjševanju opijanja, vključujejo preventivne dejavnosti v šolah in zagovorništvo v medijih. Ker na Švedskem obstaja vladni monopol nad drobno prodajo alkohola, obstajajo stroge politike cen, visoka zakonska starost za nakup in predpisi o gostoti prodajnih mest ter o urah in dnevih prodaje. Specifično področje, ki je na dnevnem redu švedske vlade, je tudi preprečevanje tihotapljenja alkohola iz sosednjih držav, ki se nato prodaja na Švedskem. Rezultat teh prizadevanj je 25-odstotno zmanjšanje števila ljudi, ki so poročali o nakupu tihotapljenega alkohola v zadnjih osmih tednih. Na področju zmanjševanja izpostavljenosti mladih trženju in oglaševanju alkohola je bilo pripravljeno vmesno poročilo, ki se je osredotočilo na prodajo alkoholnega sladoleda in drugih izdelkov. Za obravnavo vprašanja rabe alkohola med nosečnostjo je bil leta 2016 izdelan sistematični pregled socialnih, zdravstvenih, gospodarskih in etičnih vidikov FAS in FASD. Podatkovni vir švedske Agencije za javno zdravje "Indikatorlabbet" je zdaj na voljo tudi v angleščini in vsebuje številne kazalnike, ki se nanašajo na porabo alkohola in škode pri švedskem prebivalstvu.

2.2   DEL: Trenutno dogajanje

Tiziana Codenotti – Česa na steklenici ni? Označevanje alkoholnih izdelkov v Evropi

Nedavne dejavnosti organizacije Eurocare se vrtijo zlasti okoli področja označevanja alkoholnih izdelkov. Eden glavnih pomislekov glede javnega zdravja in potrošnikov je ta, da so alkoholni izdelki (ki vsebujejo več kot 1,2 % alkohola) izvzeti iz zakonodaje EU 1169/2011, ki zahteva zagotavljanje označbe informacij o sestavinah in hranilnih vrednosti živil. Nekateri argumenti za to so, na primer, da bi ti predpisi povzročili velike stroške za male in srednje proizvajalce. Projekt RARHA je pozval k pravnemu okviru, ki bi zagotovil ustrezne zdravstvene informacije na alkoholnih izdelkih. Rezultati spletne raziskave, izvedene v okviru projekta RARHA, kažejo, da manj kot polovica anketirancev v 21 evropskih državah meni, da oznake alkoholnih pijač vsebujejo dovolj informacij. Edina država, ki je uvedla zakonske predpise glede označevanja, je Francija, ki je v letu 2007 uvedla piktogram, ki nosečnicam opozarja, naj ne pijejo alkohola. Vendar bo nova zakonodaja o alkoholu v Litvi (Zakon o nadzoru alkohola 2017) zahtevala, da alkoholne pijače (1,2% ABV ali več) vključujejo piktogram za, ki opozarja na morebitne učinke pitja alkohola med nosečnostjo. Leta 2017 je Evropska komisija predlagala, da alkoholna industrija do pomladi 2018 pripravi predlog samoregulacije. Estonsko predsedstvo Sveta EU je še posebej pomembno za področje alkohola, zlasti za aktualno označevanje alkoholnih izdelkov.

Dr. Tomáš Vlach – Trenutno dogajanje na Češkem

Podobno kot na Hrvaškem in Cipru je tudi na Češkem dostop do alkohola enostaven. V raziskavi ESPAD za leto 2015 se ugotavlja, da je 95,8 % čeških dijakov v svojem življenju že poskusilo alkohol, pri čemer jih 15 % redno pije (enkrat na teden ali več). V obdobju 2014–2016 so politiko na področju drog razširili tudi na vprašanja alkohola, tobaka in iger na srečo. V zvezi s tem je prišlo do velikega premika k usklajenim nacionalnim ukrepom za preprečevanje in odzivanje na negativne posledice rabe PAS in ​​iger na srečo. Češka politika na področju drog sedaj povezuje problematiko alkohola, tobaka, prepovedanih drog in iger na srečo, povezane motnje odvisnosti ter druge zdravstvene in socialne posledice. Akcijski načrt 2015–2018 za zmanjšanje škode zaradi alkohola je orodje za izvajanje nacionalne strategije na področju drog 2010–2018. Preventivne dejavnosti se urejajo prek uveljavljene medresorske delovne skupine za škodo, povezano z alkoholom, ki je delovna skupina vladnega sveta za usklajevanje politike na področju drog. Skupina koordinira sodelovanje vladnih agencij z drugimi organizacijami pri izvajanju ukrepov za zmanjšanje škode zaradi alkohola, nedavno pa je ustanovila še delovno skupino za označevanje in oglaševanje alkoholnih pijač. Drugi ukrepi, ki jih izvaja vladni svet za usklajevanje politike na področju drog, so še strokovna komunikacija, zagotavljanje informacij, promocija in podpora pri doseganju ciljev strategije Zdravje 2020 in nacionalne strategije na področju drog ter akcijskega načrta.

Dr. Audronė Astrauskienė – Alkoholna politika v Litvi

Spremembe v incidenci alkoholne psihoze odražajo spremembe v ukrepih alkoholne politike – z ostrejšim zvišanjem v času milejših politik, kot sta znižanje stopnje obdavčitve in ukinitev uvoznega davka, ko se je leta 2004 Litva pridružila EU, ter z znižanjem incidence ob sprejetju Zakona o nadzoru alkohola ter izvedenih nadaljnjih omejitev oglaševanja in cenovne politike. Ker ima Litva trenutno največjo porabo alkohola na prebivalca v evropski regiji, je vlada nedavno uvedla novo zakonodajo za zmanjševanje škode zaradi alkohola. Politična klima v Litvi je olajšala zavezanost vlade, da ukrepa. Obvladovanje škode zaradi alkohola je bilo med ključnimi obljubami kampanje, ki jih je dala zmagovalna stranka na volitvah leta 2016. Nova sprememba zakona o nadzoru alkohola (veljavna od 1. januarja 2018) je namenjena varovanju javnega zdravja, zlasti mladih, z zmanjševanjem porabe alkohola in škode zaradi alkohola. Predlog spremembe vsebuje pet glavnih elementov: i) prepoved oglaševanja alkohola, ii) podeljevanje pravic lokalnim vladam (občinam) za omejitev prodaje alkohola in prodaje alkohola med javnimi dogodki; iii) zvišanje starosti za nakup, posedovanje in rabo alkoholnih pijač z 18 na 20 let; iv) prepoved uporabe alkohola osebam, mlajših od 20 let, v kampanjah za promocijo alkohola; in v) dodelitev pravice prodajalcem alkohola, da zahtevajo identifikacijo osebe, za katero se zdi, da je kupec mlajši od 25 let. Prihodnji načrti za alkoholno politiko vključujejo razprave o ustanovitvi specializiranih prodajaln za alkohol in prepoved spletne prodaje alkohola. Uvedli se bodo tudi številni preventivni ukrepi, vključno z zgodnjimi intervencijami, presejanjem in kratkimi intervencijami ter zasnovami modelov zdravljenja zasvojenih.

Mirjam Weber – Nacionalna strategija o zasvojenosti v Švici

Nedavni razvoj v Švici je osredotočen na novo integrirano nacionalno strategijo o zasvojenosti. Dokument združuje vse vrste zasvojenosti, vključno z alkoholom in drugimi drogami, in je usklajen s strategijo Zdravje 2020 ter nacionalno strategijo za preprečevanje nenalezljivih bolezni. Nacionalna strategija o zasvojenosti nadomešča prejšnje nacionalne programe za alkohol in tobak ter paket ukrepov, povezanih z drogami. Strategija vključuje cilje in ukrepe za tvegana vedenja in zasvojenost, se osredotoča na z dokazi podprte intervencije in spodbuja inovativne pristope k zdravljenju, zmanjševanju škode in preventivi. Strategija je zasnovana na modelu družbenega okvira, ki upošteva ne samo posamezne dejavnike, temveč vključuje tudi družbeno okolje, življenjske in delovne razmere ter družbene, gospodarske, ekološke in kulturne razmere. Ukrepi so opredeljeni na štirih področjih izvajanje strategije: i) spodbujanje zdravja, preprečevanje in zgodnje odkrivanje, ii) zdravljenje in svetovanje, iii) zmanjševanje škode in zmanjševanje tveganja ter iv) urejanje in izvrševanje. Izkušnje pri reševanju problematike, povezane z opioidi, podpirajo novo strategijo in nov način ravnanja z drugimi, tudi dovoljenimi drogami. Ker nova strategija zagotavlja nov pristop k reševanju problematike zasvojenosti z vključitvijo več snovi v isto strategijo, se med nevladnimi organizacijami pojavlja skrb, da se lahko s tem pristopom izgubi strokovno znanje o specifičnih snoveh.

Dr. Konstantin Vyshinskiy – Škoda, povezana z alkoholom, in odziv na politiko v Ruski federaciji: nedavni dogodki

V Ruski federaciji so bili v zadnjih dveh desetletjih z nekaterimi političnimi ukrepi uspešni. Sistem za zdravljenje odvisnosti od PAS je v Ruski federaciji velik in centraliziran. V ambulantnih ustanovah za odvisnosti ali škodljivo rabo alkohola je bilo v letu 2016 evidentiranih 1.888.358 bolnikov. Od skupnega števila bolnikov je bilo 78 % registriranih zaradi alkohola. Od zgodnjih 2000-ih let sta se zmanjšali razširjenost in pogostnost registriranih primerov škodljive rabe alkohola, registriranih primerov alkoholne psihoze, smrtnosti zaradi zastrupitve z alkoholom in skupne porabe alkohola na prebivalca. Od leta 2005 so v okviru alkoholne politike uvedli spremembe v razpoložljivosti, cenah, ukrepih za vožnjo pod vplivom alkohola in omejitvah pri oglaševanju. Ob primerjavi trendov v porabi alkohola na prebivalca z uvedbami sprememb nacionalne politike o alkoholu se izkaže, da skupno zmanjšanje porabe za 29 % med letoma 2005 in 2016 ustreza uvedbi ukrepov za alkoholno politiko.

  1. DEL: Presejanje in kratke intervence (PKI)

Dr. Peter Rice – Krepitev zmogljivosti in izvajanje PKI v Evropi

PKI se lahko uvedejo v različnih političnih kontekstih, bodisi so osredotočene predvsem na alkohol ali pa so vpeti v širšo politiko/strategijo za nenalezljive bolezni. Za uspešno uvedene PKI so ključni podporniki na vseh ravneh sistema zdravstvenega varstva. Za ugotovitev zmogljivosti sistema zdravstvenega varstva za izvajanje PKI je treba izvesti oceno potreb in tudi raziskati morebitno nasprotovanje v zvezi s konkurenčnimi temami zdravnikov. Ugotavlja se, da izvajanje PKI zahteva pripravo in zavezo sistema, kar vključuje zagotavljanje, da so protokoli presejanja integrirani v obstoječe digitalne sisteme in da lahko zdravniki čim enostavneje uvedejo PKI v svojo obstoječo prakso.

Dr. Niamh Fitzgerald – Presejanje in kratke intervencije (PKI) na področju alkohola: Ozadje in dokazi

Obstajajo trdni dokazi iz randomiziranih kontrolnih preizkusov, da izvajanje PKI v osnovnem zdravstvu zmanjšuje porabo alkohola med ljudmi, ki zaradi svojega pitja tvegajo zdravstvene posledice. Dokazi so še posebej trdni za moške. V zadnjih raziskavah so ti učinki manjši, kar je morda zato, ker se tudi ljudje v kontrolni skupini odzovejo na procese presejanja, bodisi z zmanjšanjem pitja bodisi s poročanjem, da so spremenili svoje vedenje. V primarnem zdravstvenem varstvu obstaja visoka stopnja nenaslovljenih potreb v zvezi z alkoholom; mnogim ljudem, ki bi imeli koristi od zmanjšanja njihove rabe alkohola, se o njihovem pitju niti ne sprašuje niti so deležni kakršnekoli intervencije. Nacionalni ali vsaj zelo obsežni programi PKI z vključitvijo dobro zasnovanih raziskav ponujajo dobre možnosti za nadaljnje učenje o tem, kako najbolje zmanjšati težave z alkoholom pri posameznikih. Takšni programi naj vključujejo tudi raziskavo o učinkih na sistemski ravni.

Dr. Joan Colom Farran – Izvajanje zgodnjega prepoznavanja in kratkih intervencij (ZPKI) v Kataloniji: kakovostna evalvacija projekta Drink-Less

Škoda, povezana z alkoholom, je pomemben javnozdravstveni problem. ZPKI kot del odziva zdravstvenega sektorja je pomemben sestavni del celovite alkoholne politike. Organizacijske spremembe v primarni zdravstveni oskrbi in naklonjenost zdravnikov so ključnega pomena. Potreben je večkomponentni in strateški pristop, ki bo vključeval vse zainteresirane strani. Spremembe v to smer so lahko počasne in zahtevajo več ponovitev, zato je potrebna stalna podpora. Strategija "Beveu Menys", ki se je izvajala v Kataloniji in je vključevala usposabljanje 9000 strokovnjakov, je vodila v znatno povečanje presejanja pitja alkohola v primarni zdravstveni oskrbi in povečanje znanja ter spretnosti zdravnikov. Za krepitev dejavnosti ZPKI je treba v primarnem zdravstvenem varstvu zagotoviti čas, spodbude in priznanje. Delo v Kataloniji je bilo uspešno, a so bile za izboljšanje izvajanja programa potrebne organizacijske spremembe (več časa, zmanjšana kvota bolnikov, izboljšave v vodenju zdravstvenih kartotek) in priznanje zdravnikom.

Dr. Frederico Rosário – Študija primera o izvajanju presejanja in kratkih intervencij (PKI) na Portugalskem

Gre za lokalni projekt v regiji Dão Lafões na Portugalskem, kjer je breme, povezano z alkoholom, zelo visoko. Smrti zaradi ciroze jeter in prometnih nesreč so znatno višje od nacionalnih povprečij. Zaradi vpliva škodljive rabe alkohola na zdravje prebivalstva je na tem območju potrebnih več ukrepov za zmanjšanje rabe alkohola. Projekt je bil uveden aprila 2016. Zagotovljeni so bili podporni materiali, kot so plakati in pisala za izpolnitev presejalnega testa. V teku je randomiziran kontrolni preizkus, ki vključuje različne zdravstvene delavce (zdravnike, medicinske sestre in receptorje). Naslednje faze projekta bodo vključevale analizo podatkov, nadaljnje usposabljanje v primarnih zdravstvenih centrih in izvajanje PKI v drugih okoljih.

Dr. Antoni Gual – Posodobitev nekaterih evropskih projektov presejanja in kratkih intervenc ij(PKI)

Ponovno je treba razmisliti o tem, kako izvajati presejanja in kratke intervencije in kako bi se lahko uporabilo nove tehnologije. Presejalne in preventivne dejavnosti na področju alkohola ne bi smeli obravnavati ločeno od drugih tveganih vedenj za zdravje. Opisal je ugotovitve iz poskusov optimizacije oskrbe z zdravjem (ODHIN) v petih državah, ki so pokazali, da zagotavljanje usposabljanja in podpore izvajalcem primarne zdravstvene oskrbe povečuje izvedbo kratkih intervencij v primerih škodljivega pitja alkohola, učinek pa je prisoten še šest mesecev po usposabljanju. Z zagotavljanjem finančnega povračila izvajalcem primarnega zdravstvenega varstva se je pogostost kratkih intervencij povišala , vendar le za čas, ko je bilo povračilo ponujeno. Za to področje pomembni sta tudi dve nadaljnji študiji iz Katalonije, študiji EFAR in PPAU. V študiji EFAR so ugotovili precej nižjo stopnjo izvajanja PKI, kot je bilo pričakovano, nadaljnje spremljanje bolnikov pa je vedno izvajal raziskovalec, ne pa zdravnik. Študija PPAU je bila randomiziran kontrolni poskus, ki se je izvajal v sobah za nujne primere, rezultati pa so pokazali znatno zmanjšanje tveganih pivcev v intervencijski skupini. Uspeh te intervencije je mogoče pripisati več dejavnikom: intervencije je izvajalo visoko usposobljeno in motivirano osebje, uporabljene so bile višje mejne vrednosti v presejalnem testu, in razvili so protokol za napotitev na zdravljenje. Težave z rabo alkohola moramo obravnavati kot vsa druga zdravstvena stanja, kot je npr. hipertenzija, z rednimi pregledi rabe alkohola, nasveti za vedenjske intervencije, ko poraba presega mejne vrednosti, in farmacevtsko pomoč, če vedenjske intervencije niso uspešne.

Dr. Niamh Fitzgerald – Predstavitev in pregled izobraževalnih materialov za presejanje in kratke intervence Svetovne zdravstvene organizacije

Predstavljeni so bili novi materiali, ki jih je razvila SZO in jih uporabila za usposabljanje zdravstvenih delavcev za večje izvajanje PKI v sistemu primarnega zdravstvenega varstva. Predstavljenih je bilo osem enot, vključenih v novi priročnik za usposabljanje. Da bi udeležence seznanili z vrstami dejavnosti, vključenih v priročnik, in spretnostmi, potrebnimi za zagotavljanje PKI, so udeleženci sodelovali v eni izmed dejavnosti usposabljanja. Nove materiali so na podlagi dokazov in izkušenj razvili strokovnjaki na področju PKI. Poleg tega so materiali dragocen vir, ki ga je treba uporabljati prožno v skladu s potrebami vsake države in ​​kontekstom zdravstvene prakse. PKI pa se morajo izvajati vzporedno z izvajanjem strategij na višji ravni. Spremljanje izvajanja PKI na vseh stopnjah in vključevanje raziskav v tekoče učenje sta pomembni nadaljnji naložbi.

 

Komentarji

Ni komentarjev.

 

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Ste pozabili geslo za dostop?


Se še ne poznamo?

Registrirajte se zdaj

 

O avtorju

dr. Maša Serec

dr. Maša Serec dr. Maša Serec, univ. dipl. psih. je doktorirala s področja Socialne medicine kot mlada raziskovalka na Katedri za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani..

 

Arhiv novic in člankov

 
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se