Hitri iskalnik po
bazah podatkov

 

E-novice

Aktualni članki in obvestila

 

Za avtorje

 

HITRA PRIJAVA

Natisni stran | Povečaj velikost pisave | Zmanjšaj velikost pisave
Prva stran | Novice in članki |  Izšla je nova knjiga IVZ: Alkohol v Sloveniji

Izšla je nova knjiga IVZ: Alkohol v Sloveniji

8. 11. 2013 | Mosa | novica

InštAlkohol v Slovenijiitut za varovanje zdravja RS je izdal knjigo Alkohol v Sloveniji – trendi v načinu pitja, zdravstvene posledice škodljivega pitja, mnenja akterjev in predlogi ukrepov za učinkovitejšo alkoholno politiko. Knjiga na enem mestu pregledno poda informacije o tem, kako sta se razvijali evropska in slovenska alkoholna politika, kakšno breme predstavljata v Sloveniji tvegana in škodljiva raba alkohola med odraslimi in med mladostniki ter kakšen je odnos ključnih akterjev do alkoholne politike. Knjiga se zaključi s pregledom učinkovitih ukrepov in s stanjem posameznih ukrepov v Sloveniji. Knjiga je namenjena vsem, ki delujejo na področju alkoholne problematike in tudi širše – vsem, ki se ukvarjajo z zdravjem posameznika in populacije. Upamo, da bo knjiga pripomogla k razvoju slovenske alkoholne politike, in si želimo, da bi prispevala k bolj kritičnemu odnosu vseh nas do alkohola. Le tako bomo stopili korak dlje na poti reševanja alkoholne problematike in izboljševanja zdravja prebivalcev Slovenije.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj ključnih ugotovitev knjige.

RAZVOJ ALKOHOLNE POLITIKE

Zaradi novih spoznanj o posledicah škodljivega pitja in učinkovitih načinih ukrepanja alkoholna politika v Evropi vse bolj pridobiva na pomenu. V zadnjih letih sta se mobilizirali stroka in civilna družba, posledično se je odzvala tudi politika (strategije, konference, medsektorsko in mednarodno povezovanje akterjev). V omenjene mednarodne procese se ves čas aktivno vključuje tudi Slovenija – izvajati so se začele raziskave, sledile so spremembe zakonodaje ter nacionalne in regijske konference o alkoholni problematiki, ki so povezovale akterje in postavljale prioritete in izzive za alkoholno politiko v Sloveniji.

TVEGANA IN ŠKODLJIVA RABA ALKOHOLA PREDSTAVLJATA VELIK ZDRAVSTVENI PROBLEM

Registrirana poraba alkohola se je v obdobju 2000–2010 v Sloveniji gibala med 10,3 in 13,5 litra čistega alkohola na odraslega prebivalca na leto. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) se Slovenija po skupni (registrirana in neregistrirana) porabi alkohola na prebivalca uvršča na peto mesto med državami članicami Evropske unije (EU). Beležimo trend naraščanja abstinentov in padanja čezmernih pivcev ter trend padanja visoko tveganega opijanja. Moški tako v EU kot v Sloveniji pijejo alkoholne pijače pogosteje in v večjih količinah v primerjavi z ženskami. Prebivalci iz vzhodne Slovenije v večjem deležu čezmerno pijejo alkohol in se visoko tvegano opijajo kot prebivalci iz zahodne Slovenije.

OCENA ZDRAVSTVENIH POSLEDIC TVEGANEGA IN ŠKODLJIVEGA PITJA ALKOHOLA V SLOVENIJI V OBDOBJU 2000–2010

Delež alkoholu pripisljivih smrti in izgubljenih zdravih let življenja je največji v evropski regiji SZO (največja poraba alkohola na prebivalca na svetu). Primerljivi podatki Slovenijo uvrščajo v vrh držav članic EU tudi po posledicah škodljivega pitja alkohola; nad povprečje držav članic EU se uvrščajo vse slovenske regije. V Sloveniji zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov na področju umrljivosti opažamo naraščajoči trend, umrljivost narašča na račun umrljivosti zaradi alkoholne ciroze jeter. Na področju hospitalizacij je zaznati padajoči trend, a v zadnjih letih so hospitalizirani zdravstveno bolj prizadeti. Med vzroki za smrt je na prvem mestu alkoholna bolezen jeter, pri hospitalizacijah pa duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja alkohola. Alkohol tudi v Sloveniji prispeva k neenakostim v zdravju: bolj prizadeti so moški, prebivalci vzhodne kohezijske regije in prebivalci spodnjeposavske regije. Ocenjujemo, da so posledice tveganega in škodljivega pitja alkohola večje, kot jih lahko uradno zaznavamo in spremljamo.

ALKOHOL IN SLOVENSKI MLADOSTNIKI V OBDOBJU 2002–2010

Problem tveganega pitja alkohola je velik tudi med slovenskimi mladostniki. Več kot ¼ slovenskih 15-letnikov pije alkoholne pijače vsaj enkrat tedensko, kar je nad mednarodnim povprečjem. Slovenski 15-letniki so nad mednarodnim povprečjem tudi po opitosti ter v prvem poskusu pitja v starosti 13 let ali manj. Raziskave kažejo, da se dekleta v deležu opitih približujejo fantom. Mladim je alkohol relativno enostavno dostopen; večja dostopnost alkohola doma, pitje staršev in slab starševski nadzor pa so dejavniki tveganja za pitje alkoholnih pijač. Stališča mladih glede pitja alkoholnih pijač so precej tolerantna, pri čemer so mladi do učinkovitosti alkoholne zakonodaje skeptični.

MNENJE KLJUČNIH AKTERJEV O UKREPIH, IZVAJANJU IN VODENJU ALKOHOLNE POLITIKE V SLOVENIJI

Pri načrtovanju, oblikovanju, vodenju in izvajanju alkoholne politike sodelujejo številni akterji, ki imajo različna mnenja glede pomembnosti in vpliva različnih ukrepov alkoholne politike. Analiza mnenj akterjev nam omogoča pripravo predloga ukrepov alkoholne politike, ki bo upošteval, na katerih področjih alkoholne politike je soglasje o izvajanju posameznih ukrepov največje in na katerih področjih so največja nasprotovanja. Slovenski udeleženci raziskave so v primerjavi z akterji na nivoju EU višje ocenjevali vpliv in pomembnost ukrepov, povezanih z informiranjem in izobraževanjem, nižje pa vpliv in pomembnost ukrepov, povezanih z zakonodajo. Po mnenju akterjev so bile v največji meri izvajane aktivnosti s področja vožnje pod vplivom alkohola. Vodenje alkoholne politike pa so udeleženci ocenili kot neučinkovito.

PREGLED UČINKOVITOSTI UKREPANJA S PREDLOGI UKREPOV

Za boljše rezultate potrebujemo v Sloveniji celovito alkoholno politiko, ki bo vključevala dokazano učinkovite ukrepe in bolje povezala stroko in nevladne organizacije pri njihovem izvajanju. Celovita alkoholna politika vključuje ukrepe na vseh področjih tvegane in škodljive rabe alkohola, od tvegane in škodljive rabe pri posamezniku ter posameznih skupinah prebivalstva v vseh starostnih obdobjih do tvegane in škodljive rabe v različnih življenjskih okoljih in v različnih okoliščinah. Upošteva družbeni kontekst (ekonomske, socialne, kulturne in druge značilnosti), izkorišča vse družbene potenciale in vključuje vse ključne partnerje v družbi, vključno s civilno družbo in lokalno skupnostjo. Najbolj cenovno učinkoviti ukrepi, ki jih predlaga Svetovna zdravstvena organizacija, so ukrepi za omejevanje vožnje pod vplivom alkohola, ukrepi omejevanja dostopnosti alkohola z davki in omejevanjem dostopnosti v smislu starostnih omejitev za nakup in omejitev glede časa in lokacije prodaje, ukrep kratkega svetovanja tveganim pivcem v primarnem zdravstvu  ter ukrepi, ki omejujejo oglaševanje alkohola. Ob teh ukrepih Slovenija potrebuje strategijo oziroma akcijski načrt z jasnimi cilji ter prednostnimi nalogami za izvajanje alkoholne politike, ki mora zagotavljati potrebno infrastrukturo v podporo izvajanju z ustreznimi kadrovskimi in finančnimi viri ter sistemom upravljanja in spremljanja napredka.

Knjiga je dostopna tukaj.

 

Komentarji

Ni komentarjev.

 

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Ste pozabili geslo za dostop?


Se še ne poznamo?

Registrirajte se zdaj

 

Arhiv novic in člankov

 
Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...
Strinjam se